ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU    04.06.2012

   

 

2012-2013 ÖĞRETİM YILI KAYIT İŞ VE İŞLEMLERİ
 
ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
 
    2012 – 2013  Eğitim öğretim yılında okulumuz 1.sınıf ve Anasınıfına alınacak öğrencilerden istenen belgeler aşağıda gösterilmiştir.
1- Aday Öğrencinin 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE  Anasınıfı için 48 AY, 1.sınıf için 66 AY olması.
2-
Nüfus cüzdanının asıl ve fotokopisi. (TC. Kimlik  nolu olacaktır.)
3- İkametgah belgesi veya  velinin adına kayıtlı fatura. (su, elektrik, doğalgaz)
4- Okuldan alınacak Banka hesap numarasına, geri ödenmemek üzere 100 (YÜZ)TL ön kayıt ücreti makbuzu.
5- Aday öğrenciye ait son altı ay içinde çekilmiş 3  adet fotoğraf.
6- Anne ve babanın  çalışıyor olması.
A)  Devlet Memuru olarak çalışanların kurumlarından alacakları çalışma belgelerinde 657  sayılı devlet memurları kanununa tabi oldukları  belirtilecek  emekli sicil numarası yazılı olacak, memur kimlik kartı fotokopisi eklenecek.
B)  SSK na bağlı olarak çalışanlar, çalıştıkları kurumdan alacakları çalışma belgesine SSK sicil numarasını da yazdıracaklardır. Son 3  aya ait sigortalı hizmet listesi fotokopisi (işyerinden alınacak).
C)  Bağ-Kur’a bağlı olarak çalışanlar vergi levhası fotokopisi ve son 3  ayın Bağ-Kur  pirim ödeme makbuzu veya Bağ- Kur  karnesi fotokopisi.
D) Şirket ortakları vergi levhaları ile birlikte ticaret sicil gazetesi.
E)  Serbest meslek sahipleri iş yeri vergi levhası fotokopisi ile baro,  oda, birlik vb. kuruluşlardan üye olduklarına dair belge veya vergi levhası ile birlikte bağ-kur karnesi fotokopisi.
7- Boşanmış olan eşler için boşanma ilamı.
8- Ölü olan anne veya baba için nüfus kayıt örneği,
9- Şehitler için, şehit olduğuna dair resmi belge,
10- Anne resmi olarak doğum izninde ise mutlaka belgesinin ilgili makamdan onaylı olması gerekmektedir. Ayrıca doğum iznine ayrılmadan önceki döneme ait sigorta dökümleri.
11- Ön kayıtlarda  öğrencinin bulunması zorunludur.
NOT :
·         Ön kayıtlar 01 Haziran 2012 CUMA günü başlar. 15 Haziran 2012 CUMA günü mesai bitiminde (17.00) sona erer. 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA  günü saat 11:00' de Noter huzurunda kura ile Anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencileri belirlenecektir.
·         Kesin kayıtların yapılması: 21 Haziran 2011 PERŞEMBE günü başlar. 27 HAZİRAN 2012 Çarşamba  günü mesai bitiminde sona erer. Kesin kayıtlar sırasında okulun ilk taksiti alınır.
·         Yedeklerin çağrılması: 28-29 Haziran 2012 Perşembe, Cuma günlerinde mesai saatlerinde yapılacaktır. (Kontenjanın dolmaması durumunda noter yedek kura listesine göre) Birden fazla Etüt ve Beslenme Programlı Okullara ön kayıt yaptırılmayacaktır.
·         Okul ücretleri yıllık toplam 2850 (İki bin sekiz yüz) TL 'dir. 10 (On) eşit taksitte ödenir.
·         Birden fazla “etüt beslenme ilköğretim okuluna” ön kayıt yaptıran öğrencinin kaydı geçersiz sayılır.
·         İkiz, üçüz kardeşlere kura sırasında bir adet tahsis numarası verilir. (Dolayısıyla bu durum diğer adaylar karşısında kurada çıkmasında öncelik sağlamaz.) Birinin kurada çıkması durumunda diğerleri de kuradan çıkmış kabul edilir.
·         Çalışma saatleri 09:30 – 12:30, 13:30 – 16:30 arasındadır. Belirtilen saatler dışında kayıt işlemleri yapılmayacaktır.
·         KURA KONTENJANI: ANASINIFI: 48 ÖĞRENCİ- 1.SINIF 49 ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.
·         EKSİK EVRAKLA KAYIT KESİNLİKLE YAPILMAYACAKTIR.
-        Kesin Kayıtta Bankanın İstediği Belgeler:
·         Gelir belgesi (Maaş Bordrosu, İşyeri olanlardan vergi levhası)
·         Adına kayıtlı yeni tarihli fatura (İski, İgdaş, Ev telefonu faturası gibi)
·         Velinin Kimlik fotokopisi
·         Resmi anaokulu-ilköğretim –lisede Öğretmen olan velilerin çalıştıkları okuldan belge getirmesi (2 Nüsha) 
·         Taahhütname
·         Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ödemeleri ilgili banka kredi kartı veya kredili hesapla ödenmektedir.
·         E-okul formu( okul idaresinden alınacak)
·         KIRTASİYE ( 5 TOP FOTOKOPİ KAĞIDI- 1 PAKET ŞEFFAF DOSYA-1 PAKET KAPAKLI PLASTİK DOSYA)
BANKAHESAPNO:
ÜSKÜDAR ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU ETÜT VE BESLENME                                   
HESAPNO:719-1027349-293-00  
HSBC-ALTUNİZADEŞUBESİ      
IBAN NO :  TR940012300719102734929300
 
 
   
Okunma Sayısı:  4927  
Ziyaretci : Bugun:279 Toplam 441766